Advokat specialiserad på Brottmål, Familjerätt och Fastighetsrätt i Arvika

Jag åtar mig alla slags uppdrag där jag anser oss ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde. Jag har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av mitt jobb kan innefattas. Denna inriktning består främst av affärsjuridik, brottmål, civilrätt, familjerätt och konkurs- och obeståndsrätt.

Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande rättsområde som innefattar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande. Det vill säga upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal samt frågor rörande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn och underhåll. Inom familjerätt faller även vidare frågor som rör arv, testamente, gåva och förvaltarskap.


Familjerätten är en viktig del inom byrån och jag bistår klienter med allt ifrån konsultationer till upprättande av handlingar och biträde i rättsliga tvister.

Brottmål

Som offentlig försvarare biträder man den tilltalade i en brottmålsprocess redan från det första polisförhöret och fram till huvudförhandlingen. Som målsägandebiträde biträder man målsäganden genom att utgöra ett stöd för målsäganden före och under rättegången samt bevaka målsägandens ekonomiska intressen genom att föra talan om skadestånd m.m.


Advokat Thor Olsson AB hjälper dig med en engagerad och pålitlig offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Affärsjuridik

Dagligen ingås olika typer av avtal. Sådana kan formaliseras genom handskakning eller vidlyftiga kontrakt och kan avse t.ex. ett köp eller ett kompanjonsförhållande. Företrädesvis berör affärsjuridiken rättsliga förhållanden som berör företagare. Advokat Thor Olsson AB lämnar rättsligt biträde i sådana sammanhang.

Konkurs- och obeståndsrätt

Konkurs- och obeståndsrätt är ett av advokat Thor Olssons mer centrala arbetsområden och är verksam som konkursförvaltare samt verksam som rekonstruktörer vid företagsrekonstruktioner.


Utöver uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktörer biträder jag både fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang.

Civilrätt & Fastighetsrätt

Begreppet civilrätt är ett omfattande rättsområde och kommer från den romerska rättens ”Ius civile”. Man kan grovt säga att rättsområdet handlar om förhållanden mellan enskilda personer, inte mellan personer och myndigheter. Den gemensamma kärnan för civilrätten utgörs av avtals- och skadeståndsrätt, eftersom enskilda personer kan träda i rättsförhållanden till varandra genom att sluta avtal eller genom att skada varandra. Till civilrättens övriga underavdelningar hör b.la. rättsförhållanden om ekonomiska fordringar (obligationsrätt), familjerätt, sakrätt och fastighetsrätt. Jag har en bred erfarenhet om civilrätten.

Kontakta mig