Advokat Thor Olsson AB

Advokat Thor Olsson AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå som verkar i Värmland

Aktuella rättsområden

Advokat Thor Olsson AB i Arvika

Advokat Thor Olsson AB är allmänpraktiserande. Det innebär att jag åtar mig alla slags uppdrag där jag anser oss ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde. Jag har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av mitt jobb kan innefattas. Denna inriktning består främst av affärsjuridik, brottmål, civilrätt, familjerätt och konkurs- och obeståndsrätt.

Civilrätt

Den gemensamma kärnan för civilrätten utgörs av avtals- och skadeståndsrätt, eftersom enskilda personer kan träda i rättsförhållanden till varandra genom att sluta avtal eller genom att skada varandra.

Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande rättsområde som innefattar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande.

Brottmål

Advokat Thor Olsson AB erbjuder er en professionell och kunnig offentlig försvarare och målsägandebiträde inom brottmål.

Affärsjuridik

Dagligen ingås olika typer av avtal. Sådana kan formaliseras genom handskakning eller vidlyftiga kontrakt och kan avse t.ex. ett köp eller ett kompanjonsförhållande.

Konkurs- och obeståndsrätt

Konkurs- och obeståndsrätt är ett av Advokat Thor Olsson AB mer centrala arbetsområden. Jag är verksam som konkursförvaltare samt verksam som rekonstruktörer vid företagsrekonstruktioner.

Läs mera om våra rättsområden

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta mig för rådgivning inom mina rättsområden. Vänd er till mig när ni vill ha en kunnig och engagerad advokat!

Kontakta mig