Om Byrån

En advokats främsta plikt är att, i enlighet med vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga lojalt tillvarata klientens intressen. Denna grundsats genomsyrar vår verksamhet.

Vårt främsta redskap i advokatverksamheten är hög kompetens och engagemang för våra klienter.

Advokaterna Olsson-Liliebäck grundades 1991 och de två ägarna Thor Olsson och Stefan Liliebäck har gedigen erfarenhet om olika delar av rättslivet.

Våra klienter utgörs av företag och privatpersoner från främst Värmland, men vi har också klienter från övriga delar av landet och från Norge.

Vår byrå är allmänpraktiserande. Det innebär att vi åtar oss alla slags uppdrag där vi anser oss ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde.

Vi har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av våra jobb kan innefattas. Denna inriktning består främst av affärsjuridik, brottmål, civilrätt, ersättning- och skadeståndsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konkurs- och obeståndsrätt samt processrätt.

Thor Olsson

Befattning: Advokat
Delägare sedan: 1991
Advokat sedan: 1984

Telefon: 0570-173 70
E-post: thor@olsson-liliebaeck.se

Verksamhetsområden:
Affärsjuridik, brottmål, civilrätt, konkurs- och obeståndsrätt

Visa mer information –>

Stefan Liliebäck

Befattning: Advokat
Delägare sedan: 1995
Advokat sedan: 1995

Telefon: 0570-173 70
E-post: stefan@olsson-liliebaeck.se

Verksamhetsområden:
Brottmål, civilrätt, ersättning- och skadeståndsrätt, fastighetsrätt

Visa mer information –>